De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Walbers

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Leo Walbers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Leo Walbers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Leo Walbers

Cumuleo