De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Waelkens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Catherine Waelkens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Catherine Waelkens

Cumuleo