De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Franciscus Vissers

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Franciscus Vissers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Franciscus Vissers

Cumuleo