De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Colette Van Hoorde

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Colette Van Hoorde
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Colette Van Hoorde

Cumuleo