De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Van der Maren

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Nicolas Van der Maren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Nicolas Van der Maren

Cumuleo