De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Van Cauter

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Geert Van Cauter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Geert Van Cauter

Cumuleo