De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Tamellini

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-François Tamellini
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-François Tamellini

Cumuleo