De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van JoŽlle Petit

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door JoŽlle Petit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door JoŽlle Petit

Cumuleo