De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Piet Lombaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Piet Lombaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Piet Lombaerts

Cumuleo