De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Klaps

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Johan Klaps
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Johan Klaps

Cumuleo