De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Kint

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Kint
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Kint

Cumuleo