De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Dirk Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Dirk Janssens

Cumuleo