De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Willemen

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Peter Willemen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Peter Willemen

Cumuleo