De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Helsen

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Maurice Helsen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Maurice Helsen

Cumuleo