De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Gavray

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno Gavray
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno Gavray
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno Gavray

Cumuleo