De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jef Eggermont

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jef Eggermont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jef Eggermont

Cumuleo