De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katleen D'Haese

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Katleen D'Haese
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Katleen D'Haese

Cumuleo