De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joyce De Sager

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Joyce De Sager
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Joyce De Sager
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Joyce De Sager

Cumuleo