De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno De Saegher

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno De Saegher
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno De Saegher

Cumuleo