De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kathleen Depoorter

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Kathleen Depoorter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Kathleen Depoorter

Cumuleo