De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ulrich Deller

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Ulrich Deller
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Ulrich Deller

Cumuleo