De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Van der Steen

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Willy Van der Steen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Willy Van der Steen

Cumuleo