De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godelieve Van Der Straeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Godelieve Van Der Straeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Godelieve Van Der Straeten

Cumuleo