De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sabine Bovend'aerde

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Sabine Bovend'aerde
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Sabine Bovend'aerde

Cumuleo