De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin Wagemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Erwin Wagemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Erwin Wagemans

Cumuleo