De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chantal Jordan

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Chantal Jordan
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Chantal Jordan
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Chantal Jordan

Cumuleo