De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Pots

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Pierre Pots
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Pierre Pots

Cumuleo