De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Meunier

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno Meunier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno Meunier

Cumuleo