De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Heymans

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-François Heymans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-François Heymans

Cumuleo