De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Willaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Yves Willaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Yves Willaert

Cumuleo