De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Wiard

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Alain Wiard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Alain Wiard

Cumuleo