De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonja De Becker

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Sonja De Becker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Sonja De Becker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Sonja De Becker

Cumuleo