De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Mortier

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Eric Mortier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Eric Mortier

Cumuleo