De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Bontinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Patrick Bontinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Patrick Bontinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Patrick Bontinck

Cumuleo