De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl Van Hoofstat

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Karl Van Hoofstat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Karl Van Hoofstat
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Karl Van Hoofstat

Cumuleo