De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudia Niessen

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Claudia Niessen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Claudia Niessen

Cumuleo