De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Jeunehomme

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Alain Jeunehomme
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Alain Jeunehomme

Cumuleo