De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Gillard

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Dominique Gillard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Dominique Gillard

Cumuleo