De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Venneman

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Peter Venneman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Peter Venneman

Cumuleo