De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elke Sleurs

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Elke Sleurs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Elke Sleurs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Elke Sleurs

Cumuleo