De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Ennaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Pascal Ennaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Pascal Ennaert

Cumuleo