De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Diepvens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Maurice Diepvens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Maurice Diepvens

Cumuleo