De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pieter De Witte

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Pieter De Witte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Pieter De Witte

Cumuleo