De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeroen Windey

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jeroen Windey
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jeroen Windey
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jeroen Windey

Cumuleo