De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Van Looy

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Hilde Van Looy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Hilde Van Looy

Cumuleo