De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Nollet

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-Marc Nollet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-Marc Nollet

Cumuleo