De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Gijssels

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Filip Gijssels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Filip Gijssels

Cumuleo