De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Peel

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Marc Van Peel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Marc Van Peel

Cumuleo