De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filiep Vandecandelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Filiep Vandecandelaere

Cumuleo