De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André-Marie Morosini

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door André-Marie Morosini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door André-Marie Morosini

Cumuleo